Afschrift brief Update coronamaatregelen bij de start van het studiejaar 2021-2022

Afschrift van de brief van minister Van Engelshoven (OCW) aan onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) met een update van coronamaatregelen bij de start van het studiejaar 2021-2022.

Afschrift brief Update coronamaatregelen bij de start van het studiejaar 2021-2022 (PDF | 6 pagina's | 336 kB)