Regeling verlenging coronamaatregelen en aanvullende maatregelen Bonaire

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen.

Regeling verlenging coronamaatregelen en aanvullende maatregelen Bonaire (PDF | 56 pagina's | 2,1 MB)