Regeling verlenging coronamaatregelen onderwijs en buitenschoolse opvang

Regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met een verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang.

Regeling verlenging coronamaatregelen onderwijs en buitenschoolse opvang (PDF | 7 pagina's | 64 kB)