Conferentie over persvrijheid uitgesteld vanwege Coronavirus

De World Press Freedom Conference 2020 wordt uitgesteld omdat sprekers en bezoekers door het Coronavirus niet meer willen, mogen of kunnen reizen. Hierdoor is de kwaliteit van het programma van de conferentie en een voldoende aantal bezoekers niet meer te garanderen.

Nederland en Unesco hadden de World Press Freedom Conference (WPFC) gepland van 22-24 april in het World Forum in Den Haag. De beoogde nieuwe datum wordt 18-20 oktober, eveneens in het World Forum.

Om onnodige kosten voor de organisatie, sprekers en bezoekers te voorkomen is besloten om het besluit tot uitstel nu te nemen. Alle betrokken partijen kunnen nu tijdig worden geïnformeerd.

Het succes van de WPFC is voor een belangrijk deel afhankelijk van circa zestig externe partijen, grotendeels uit het buitenland. Zij nemen het overgrote deel van het conferentie-programma voor hun rekening in de vorm van sessies en andere activiteiten. De conferentie kan ook alleen slagen met een hoog aantal bezoekers uit alle werelddelen.

De WPFC is een jaarlijks evenement van Unesco dat elk jaar in een ander land plaatsvindt. Nederland is in 2020 gastland. Het evenement duurt drie dagen en trekt 1500-2000 bezoekers per dag, afkomstig uit de hele wereld.

FAQ

Wat is de belangrijkste reden voor het verplaatsen van de conferentie?

Omdat internationale sprekers en deelnemers niet meer willen, mogen of kunnen reizen, is de kwaliteit van het programma van de conferentie en een voldoende aantal bezoekers niet meer te garanderen.

Zijn gezondheidsrisico’s aanleiding voor het verplaatsen?

Het bestuurlijke afwegingskader evenementen van het RIVM geeft ook genoeg redenen om de conferentie te verplaatsen.

Hebben zich al sprekers afgemeld? Bleef het aantal registraties achter?

Steeds meer sprekers en bezoekers vragen of de conferentie wel doorgaat, of geven aan dat ze twijfelen aan deelname. Sommigen zijn verbaasd dat de conferentie nog niet is uitgesteld. Er zijn nog geen expliciete afmeldingen, maar het aantal aanmeldingen stokt. De conferentie kan nu nog worden verplaatst tegen geringe kosten; wachten met uitstel brengt hoge kosten met zich mee.

Waarom wordt WPFC niet verplaatst naar mei/juni?

Dan bestaat nog steeds de kans dat kwaliteit en kwantiteit niet zijn te garanderen.

Waarom kies je dan niet voor een andere locatie?

Er zijn al verplichtingen aangegaan met World Forum.

Waarom is voor 18-20 oktober als beoogde datum gekozen?

Dan is World Forum in ieder geval beschikbaar. Deze data sluiten ook mooi aan bij op The International Day to End Impunity for Crimes against Journalists op 2 november, een door de Verenigde Naties erkende internationale dag.

Waarom wordt WPFC niet gecancelled?

Dit zou een gemiste kans zijn om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Ook zou het hoge kosten met zich mee brengen, zonder enige opbrengst.

Hoe groot is de kans dat WPFC straks nogmaals wordt verschoven of helemaal niet doorgaat?

Door verplaatsing naar 18-20 oktober (beoogde datum) lijkt die kans klein. Cancellen zou een gemiste kans zijn.

Wat zijn de gevolgen voor het programma van WPFC?

Dat valt nu nog niet te zeggen. Uitgangspunt is dat we het programma behouden.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt bij vragen contact opnemen via het algemene WPFC-e-mailadres: wpfc2020@minbuza.nl.

Ik heb al een ticket en hotel geboekt. Wie dekt die kosten nu?

De meeste tickets en hotelboekingen kunnen in dit stadium nog worden verzet. Mochten er toch kosten uit voortvloeien dan kan de organisatie van de WPFC 2020 deze kosten helaas niet dekken.