Noodsteun om voedselbanken draaiende te houden

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van € 4 miljoen als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-crisismaatregelen van het kabinet.

Een aantal voedselbanken kampt met problemen, variërend van een gebrek aan ervaren personeel, te weinig aanvoer van voedsel, maar ook locaties die vanwege het Coronavirus niet langer geschikt zijn voor de uitgifte van voedselpakketten. Voedselbanken proberen eerst lokaal een oplossing te zoeken. Ook is er een actieteam van de ministeries van SZW en LNV, VNG en Voedselbanken Nederland dat helpt knelpunten op te lossen. Is deze steun niet afdoende, dan kunnen voedselbanken als tijdelijke noodoplossing via de landelijke voedselbank een beroep doen op het calamiteitenfonds. Dit wordt gevuld met middelen van Voedselbanken Nederland zelf en uit donaties. De noodsteun van het kabinet is een vangnet voor als de middelen in het fonds niet toereikend zijn.

Staatssecretaris Van Ark: "De vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de voedselbanken verdienen een groot compliment. Zij zijn, zeker in deze moeilijke tijd, onmisbaar voor de mensen die van deze steun afhankelijk zijn. Dankzij lokale initiatieven en de inzet van gemeenten zijn meerdere voedselbanken de afgelopen dagen geholpen. Voor de gevallen waarin dit niet voldoende is, draagt het kabinet nu tijdelijk en waar dat echt nodig is bij."

Minister Schouten: "In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Sommige Voedselbanken ondervinden op dit moment problemen door minder aanvoer en lagere bezetting van vrijwilligers. Kwetsbare groepen moeten aan voedsel kunnen komen. Daarom waarborgen we als kabinet, aanvullend op de tomeloze inzet van vrijwilligers en hulp vanuit het hele land, met deze financiële bijdrage het belangrijke werk van de Voedselbank."

Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland: "De vrijwilligers van de voedselbanken werken elke dag keihard onder moeilijke omstandigheden om de klanten van voedsel te voorzien. Om dat ook in de komende tijd mogelijk te maken, hebben we een calamiteitenfonds nodig waarop de voedselbanken een beroep kunnen doen. Daarom doen we een beroep op bedrijven, vermogensfondsen en particulieren om aan ons te doneren. De steun die het kabinet nu geeft is niet alleen van financiële aard. Wij ervaren die ook als blijk van waardering voor en erkenning van de voedselbanken en haar vrijwilligers.”

Er zijn 170 voedselbanken in Nederland aangesloten bij Voedselbanken Nederland, met tien distributiecentra en 515 uitgiftepunten. Zeventien voedselbanken meldde de afgelopen dagen knelpunten. Voedselbanken Nederland benadrukt dat het veelal gaat om tijdelijke problemen.