Afkondiging opschalingsfase zorg 2D

Minister Van Ark meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat zij per direct fase 2D van het opschalingsplan COVID-19 afkondigt. Het LCPS had hierom verzocht.

Afkondiging opschalingsfase zorg 2D (PDF | 1 pagina | 90 kB)