Onderzoek rondom pilots Grootschalig Risicogericht Testen

Advies 1: Onderzoek rondom pilots Grootschalig Risicogericht Testen. De overheid bekijkt hoe grootschalig risicogericht testen kan worden ingezet bij de bestrijding van het coronavirus. De Begeleidingscommissie Grootschalig Risicogericht Testen adviseert over de aanpak en het verloop van de pilot(s) rondom grootschalig risicogericht testen. 

Onderzoek rondom pilots Grootschalig Risicogericht Testen (PDF | 4 pagina's | 144 kB)