Het coronavaccin van Janssen

Het coronavaccin van Janssen voorkomt, net als de andere goedgekeurde coronavaccins, (ernstige) ziekte door het coronavirus.

Bescherming en veiligheid

Het coronavaccin van Janssen is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het is getest op tienduizenden mensen. Onderzoeken naar het coronavaccin van Janssen tonen aan dat het voor 67% beschermt tegen matig ernstige ziekte door het coronavirus. En dat het voor 85% beschermt tegen ernstige COVID-19. Wordt iemand die gevaccineerd is toch ziek? Dan verloopt de ziekte milder. Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.

Inzet Janssen-vaccin

Het Janssen vaccin is effectief en voldoende veilig. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de  BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden.

In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin in te zetten. Bijvoorbeeld omdat mensen met 1 prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. 

Alle 18-plussers die dat willen, kunnen zich melden bij de GGD voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin

Vector-vaccin

Het coronavaccin van Janssen is een zogenoemd vector-vaccin. Aan een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) wordt een klein stukje van de genetische code van het coronavirus toegevoegd. Op die manier gaat het afweersysteem aan de slag om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

Verschil met mRNA-vaccins zoals BioNTech/Pfizer en Moderna

Bij alle coronavaccins reageert het menselijk afweersysteem door antistoffen aan te maken. De manier waarop die antistoffen tot stand komen, is bij het Janssen-vaccin anders dan bij bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer en Moderna.

BioNTech/Pfizer en Moderna zijn mRNA-vaccins. Deze vaccins bevatten een stukje genetische informatie: het mRNA. Dit mRNA zorgt voor het aanmaken van het spike-eiwit van het coronavirus. Stukjes van dit eiwit worden herkend door het afweersysteem. Als reactie hierop maakt het lichaam antistoffen aan. In het geval van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn twee prikken nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus.

Niet voor zwangere vrouwen

Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin. Janssen is geen mRNA-vaccin. Bekijk de pagina over zwangerschap en coronavaccinatie voor meer informatie.

1 prik

De basisserie met het coronavaccin van Janssen bestaat uit 1 prik. Vanaf 28 dagen na de prik bent u optimaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u ziek wordt door het coronavirus wordt dan klein.

Herhaalprik

3 maanden na uw Janssen-vaccinatie kunt u een boosterprik halen met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna). Dit is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden.

U kunt het Janssen vaccin ook als herhaalprik krijgen. Op basis van een medische indicatie of wanneer u hier zelf voor kiest.

Bijwerkingen van het Janssen-vaccin

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • pijn op de prikplek;
 • hoofdpijn;
 • vermoeidheid;
 • spier- en gewrichtspijn;
 • misselijkheid en
 • koorts.

Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen ook weer snel (binnen 2 of 3 dagen). De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van veel andere vaccinaties, zoals de griepprik.

Zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes

Trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes hoort tot de zeer zeldzame bijwerkingen van het Janssen-vaccin. Het is belangrijk dat mensen die gevaccineerd zijn, letten op de hieronder genoemde klachten. Deze passen bij de zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Het is belangrijk om direct medische hulp in te schakelen als u deze klachten krijgt na vaccinatie met Janssen:

 • kortademigheid;
 • pijn op de borst of in de buik;
 • zwelling of kou in arm of been;
 • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
 • aanhoudende bloeding;
 • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Deze klachten treden meestal op binnen twee weken.
 

Bijwerkingen melden

Krijgt u last van (ernstige) bijwerkingen na vaccinatie? Dan kunt u uw bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Ondanks alle testen kunnen zeldzame of late bijwerkingen toch voorkomen. Daarom moeten fabrikanten van het vaccin elke maand rapporteren over de veiligheid bij het EMA. En bij een vermoeden van een ernstige bijwerking dit meteen melden. Ook het CBG houdt de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van alle vaccins goed in de gaten.

Bijsluiter en uitleg over coronavaccin van Janssen

Op de site van het CBG staat de officiële patiëntenbijsluiter van het Janssen-vaccin. Ook heeft het CBG een versie van de Janssen-bijsluiter in eenvoudige taal beschikbaar.

Verspreiden coronavirus

Als u gevaccineerd bent dan is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Hoewel vaccinatie voor een deel beschermt tegen overdragen van het virus aan anderen, is die kans niet nul. Daarom blijft het belangrijk om de adviezen te volgen die de verspreiding van het coronvirus beperken.

Duur bescherming tegen corona

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang het coronavaccin van Janssen beschermt tegen het coronavirus. Er lopen nog onderzoeken hiernaar. Daarbij worden de deelnemers uit deze onderzoeken nog zeker 2 jaar gevolgd. Het advies is om 3 maanden na de basisserie van de coronavaccinatie een herhaalprik te halen om de bescherming op peil te houden.