Het coronavaccin van Novavax

Het vaccin van Novavax beschermt u tegen ziekte door het coronavirus. Net als de andere goedgekeurde coronavaccins.

Bescherming en veiligheid

Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Dat doen het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).  Onderzoeken naar het Novavax-vaccin laten zien dat het vaccin in 60-90% van de gevallen beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Wordt iemand die gevaccineerd is toch ziek? Dan verloopt de ziekte milder. Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.

Inzet Novavax-vaccin

Het Novavax-vaccin is geschikt voor mensen die een ander vaccin dan een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) willen of moeten krijgen. Dit eiwitvaccin is beschikbaar als basisserie voor jongeren vanaf 12 jaar. En sinds 3 november 2022 ook als herhaalprik voor mensen van 18 jaar en ouder.

Over het Novavax-vaccin is niet zoveel bekend over de bescherming tegen de omikronvariant van het coronavirus. Wel is bewezen dat mensen die de basisserie of een herhaalprik met Novavax krijgen, beter beschermd zijn dan mensen zonder vaccinatie of herhaalprik.

Basisserie: 2 prikken nodig

Voor de basisserie heeft u 2 prikken nodig van het Novavax-vaccin nodig. De 2e prik krijgt u 21 dagen na de 1e prik. Vanaf 14 dagen na de 2e prik is de bescherming het beste. Het advies is om 3 maanden na de 2e prik van de basisserie een herhaalprik te halen. Zo brengt u uw bescherming tegen het coronavirus weer op peil.

Herhaalprik

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u het Novavax-vaccin ook als herhaalprik krijgen. Vanaf 3 maanden na uw laatste coronaprik of coronabesmetting. Op basis van een medische indicatie of wanneer u hier zelf voor kiest. De herhaalprik brengt uw bescherming weer op peil.

Afspraak maken bij de GGD

Kiest u voor een basisvaccinatie of herhaalprik met het Novavax-vaccin? Bel dan voor een afspraak met de GGD via het speciale telefoonnummer 0800-0174. U kunt kiezen voor Novavax op basis van 'informed consent'. Dit betekent dat u goed heeft nagedacht over de keuze voor het Novavax-vaccin. De GGD-medewerker vraagt hiernaar bij het maken van de afspraak.

Eiwitvaccin

Novavax is een eiwitvaccin. In het vaccin zitten kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus. Die zijn nagemaakt in het laboratorium. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt. Dit noemen we een ‘adjuvans’. Als reactie op dit vaccin maakt het lichaam na de prik antistoffen tegen de eiwitdeeltjes aan.

Als u dan later in contact komt met het coronavirus, herkent uw afweersysteem het spike-eiwit. Het afweersysteem voorkomt dat het virus cellen kan binnendringen. Hierdoor kan het virus zich niet verder verspreiden in het lichaam. De kans op ziekte en ernstige ziekte wordt daardoor kleiner.

Novavax en zwangerschap

Er zijn niet veel gegevens beschikbaar over vaccinatie met Novavax tijdens de zwangerschap. Wel is een coronaprik met een mRNA-vaccin veilig tijdens de zwangerschap. Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin (BioNTech of Moderna). U kunt Novavax overwegen als een vaccinatie met een mRNA-vaccin niet kan. Bekijk de informatie over zwangerschap en coronavaccinatie.

Bijwerkingen van het Novavax-vaccin

De bijwerkingen zijn doorgaans mild en vergelijkbaar met die van de mRNA-vaccins. In zeldzame gevallen kan een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Dit komt heel soms voor bij vaccinatie met Novavax, maar ook bij mRNA-vaccins.

Bijwerkingen melden

Het vaccin is getest op duizenden mensen. Toch kunnen zeldzame of late bijwerkingen voorkomen. Daarom moeten fabrikanten van het vaccin elke maand verslag uitbrengen over de veiligheid bij de EMA. En een vermoeden van een ernstige bijwerking meteen melden.

Krijgt u last van (ernstige) bijwerkingen, meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijsluiter en uitleg coronavaccin Novavax

Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen staat de officiële patiëntenbijsluiter van het Novavax-vaccin. In de publicatie 'Vaccin in het kort: Novavax' staan de voordelen en nadelen in begrijpelijke taal.

Verspreiden coronavirus na vaccinatie

Als u bent gevaccineerd dan is de kans kleiner dat u ziek wordt na besmetting met corona. Ook is er een minder grote kans dat u het virus aan anderen overdraagt. Maar die kans is niet nul. Volg daarom het advies om luchtweginfecties te voorkomen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.