Toezicht op de cosmetische sector

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. 

Meldingen over verleende zorg

De IGJ registreert signalen en meldingen over calamiteiten en misstanden in de gezondheidszorg. De IGJ behandelt deze meldingen en doet onderzoek als daar aanleiding voor is. Dit geldt ook voor cosmetische ingrepen. De IGJ krijgt bijvoorbeeld meldingen over schade na behandeling met rimpelvullers of lasers.

Tuchtmaatregelen

Krijgt de IGJ een melding over onbevoegd handelen of fouten door een BIG-geregistreerde behandelaar? Dan kan de IGJ maatregelen nemen. De IGJ kan bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een klacht indienen tegen de BIG-geregistreerde behandelaar.

De tuchtrechter stelt vast of de behandelaar de regels die voor zijn werk gelden heeft overtreden. Vervolgens kan hij besluiten om een maatregel tegen de behandelaar te nemen. Dit kan uiteenlopen van een boete of een waarschuwing tot een tijdelijke of permanente schorsing. Ook burgers kunnen een klacht indienen tegen een BIG-geregistreerde behandelaar bij het Tuchtcollege.

De IGJ kan ook maatregelen nemen tegen fabrikanten en leveranciers van geneesmiddelen of medische producten.