Toezicht op de cosmetische sector

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. 

Registratie meldingen

De IGJ i.o. registreert signalen en meldingen over calamiteiten en misstanden in de gezondheidszorg. De inspectie behandelt deze volgens het Uitvoeringsbesluit Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en doet onderzoek als daar aanleiding toe is. Dit geldt ook voor cosmetische behandelingen, voor zover het om zorg gaat. Bij de IGJ i.o. komen onder andere meldingen binnen over letsel na behandeling met fillers of lasers. En twijfels over de bevoegdheid van een behandelaar.

Corrigerende maatregelen

Krijgt de IGJ i.o. een melding over onbevoegd handelen of fouten door een BIG-geregistreerde arts? Dan kan de inspectie maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de behandelaar een boete op te leggen of een tuchtklacht in te dienen. Dit kan ertoe leiden dat een arts een verbod krijgt om zijn beroep nog uit te oefenen.