Toezicht op de cosmetische sector

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daaronder valt ook de cosmetische zorg.

Meldingen over verleende zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ registreert signalen en meldingen over calamiteiten en misstanden in de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor cosmetische ingrepen. 

Het is belangrijk misstanden te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Bijvoorbeeld bij schade na een cosmetische ingreep met botox. De IGJ kan alleen gericht actie ondernemen als zij meldingen ontvangt.

Maatregelen door IGJ

De IGJ kan besluiten om na een melding een onderzoek te starten. Of een maatregel te nemen, zoals:

  • vragen om een verbeterplan; 
  • opleggen van een aanwijzing of bevel; 
  • het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg tegen een BIG geregistreerde behandelaar. 

Hoe groter het risico voor patiënten of cliënten, hoe zwaarder de maatregel.