Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen identiteitsfraude?

U kunt uw bedrijf beschermen tegen identiteitsfraude door zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens. Controleer altijd de identiteit van uw klanten en uw medewerkers.

Identiteitsfraude voorkomen

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om identiteitsfraude bij uw bedrijf tegen te gaan. De belangrijkste zijn:

  • regels opstellen voor het bewaren en weggooien van documenten;
  • gevoelige documenten goed opbergen;
  • alleen medewerkers die de documenten echt nodig hebben, toegang geven;
  • uw medewerkers informeren over de risico’s van fraude.

Voor meer informatie over het digitaal veiliger maken van uw bedrijf kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

Naleving identificatieplicht

Als werkgever bent u verplicht om de identiteit van uw medewerkers vast te stellen. Zowel van de binnenlandse als buitenlandse medewerkers. Dit is belangrijk om identiteitsfraude, premiefraude en belastingfraude tegen te gaan. Ook voorkomt u hiermee illegale tewerkstelling van vreemdelingen: mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Direct actie ondernemen bij identiteitsfraude

Worden er binnen uw bedrijf of instelling persoonsgegevens van iemand misbruikt? U kunt dan aangifte doen bij de politie. Ook kunt u de identiteitsfraude melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het CMI biedt hulp en advies om verdere fraude met persoonsgegevens te stoppen.