Aanpak dementie

Dementie is een verzamelnaam voor symptomen van ziekten die de hersenen aantasten. De ziekte van Alzheimer is de grootste veroorzaker van dementie. De overheid trekt tot en met 2020 € 84 miljoen uit voor dementie. Onder andere voor onderzoek, zorgverbetering en meer bewustwording over dementie onder burgers en bedrijfsleven.

1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie

De kans dat u te maken krijgt met dementie is groot. U kunt het zelf krijgen of iemand in uw nabije omgeving. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Hiermee wordt dementie in Nederland volksziekte nummer 1. In Nederland zijn meer dan 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld.

Zorgkosten dementie

Er is nog geen geneesmiddel voor dementie. In sommige gevallen van dementie is het wel mogelijk om de symptomen (deels) te behandelen. De symptomen van dementie worden langzaam steeds erger. Mensen worden bijvoorbeeld steeds vergeetachtiger.

Van de mensen met een diagnose dementie woont ongeveer 55% zelfstandig thuis en woont 12% in een zorginstelling en ontvangt lichte zorg zonder behandeling. 34% woont in een zorginstelling en ontvangt matige tot intensieve zorg met behandeling.

Omdat zoveel mensen te maken krijgen met dementie zijn de zorgkosten hoog. De zorgkosten voor mensen met dementie in Nederland bedroegen in 2015 € 6,6 miljard. In 2030 zal dat naar schatting € 12 miljard zijn, in 2040 €15,6 miljard. Deze verwachtte stijging komt onder andere door de vergrijzing. 

Onderzoek, zorgverbetering en bewustwording

De overheid investeert in onderzoek, zorgverbetering en in meer kennis over dementie onder burgers.

 • Onderzoek naar dementie

  • voorkomen van dementie;
  • genezen van dementie;
  • leven met dementie.
 • Verbetering van de zorg

  • voor mensen met dementie;
  • om de mantelzorger te ontlasten.
 • Meer bewustwording en kennis onder burgers over dementie

  • eerder herkennen van dementie onder burgers en artsen;
  • meer begrip naar mensen met dementie vanuit burgers en bedrijven;
  • meer kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie.

De overheid werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven en universiteiten, zowel internationaal als nationaal. Binnen Nederland gebeurt dit onder andere via het Deltaplan Dementie. Op de website van het Deltaplan Dementie leest u meer over de onderzoeken naar dementie.

Meer kennis over dementie

Het kabinet vindt het belangrijk dat er meer kennis komt onder Nederlanders over wat dementie is. En hoe u kunt omgaan met iemand met dementie. De overheid steunt daarom initiatieven van bedrijven, bijvoorbeeld een supermarkt, om dementievriendelijk te worden. Dit gebeurt onder andere via de website Samen dementievriendelijk. Deze website geeft ook voorlichting aan burgers over dementie. Dit zorgt voor meer begrip, bewustwording en kennis over het onderwerp.

Zo wordt dementie mogelijk eerder herkend bij mensen, door bijvoorbeeld de omgeving of de huisarts. Meer kennis over dementie onder Nederlanders zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Verder moet bewustwording en kennis over dementie de zorg voor mensen met dementie verbeteren. Ook moet het mantelzorgers ontlasten. Wilt u dementievriendelijk worden? Of wilt u uw bedrijf dementievriendelijk maken? Bekijk dan de video Samen Dementievriendelijk.

Video Samen Dementievriendelijk

Leven met dementie

Persoonlijk overzicht maken bij dementie

Als u of iemand in uw omgeving dement wordt, komt er veel op u af. Wilt u weten wat u moet regelen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over dementie en krijg een persoonlijk overzicht.