Beslisnota bij Kamervragen over toestaan dat raadsleden voor gemeenschappelijke regeling werken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over toestaan dat raadsleden voor gemeenschappelijke regeling werken