Antwoorden op Kamervragen over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken