Beslisnota bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland