Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid