Kamerbrief bij Staat van Bestuur

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de Staat van Bestuur 2020 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief bij Staat van Bestuur ( PDF | 9 pagina's | 497 kB )

De Staat van het Bestuur (bijlage 1) is te downloaden via https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/staat-van-het-bestuur-2020/.