Nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel tot wijziging Wet financiering politieke partijen vanwege evaluatie

Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp).

Nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel tot wijziging Wet financiering politieke partijen vanwege evaluatie (PDF | 11 pagina's | 211 kB)