Antwoorden op Kamervragen over externe monitoring verbeterplan ProDemos

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over (de Kamerbrief bij) het rapport over de externe monitoring van het verbeterplan van ProDemos. Leden van de fracties van VVD, D66 en SP hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over externe monitoring verbeterplan ProDemos (PDF | 6 pagina's | 213 kB)

ProDemos is een kenniscentrum voor democratie en rechtsstaat dat burgers wil betrekken bij de politiek.