Kamerbrief over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. Een afschrift van deze brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

Bijlagen