Bijlage 15 Ongehinderd - Steekproef Stembureaus

In opdracht van het Ministerie van BZK heeft Ongehinderd de afgelopen drie verkiezingen een steekproef uitgevoerd op de toegankelijkheid van stembureaus voor personen met een beperking. In deze inleiding lichten we kort toegankelijkheid en de steekproef toe.

Bijlage 15 Ongehinderd - Steekproef Stembureaus