Documenten bij besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Documenten bij besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie