Besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

Besluit op een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie