Documenten bij 4e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie tijdens de COVID-19-crisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Documenten bij 4e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19