4e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

Besluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie tijdens de COVID-19-crisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

4e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19