Dierenwelzijn wilde dieren

Mensen mogen geen onnodig leed veroorzaken bij wilde dieren. Bovendien zijn sommige wilde dieren beschermd. Zo mogen mensen beschermde dieren niet verjagen, vangen, doden of mishandelen.

Bescherming wilde dieren

Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, behalve productiedieren, honden en katten.

Er komen in Nederland 36.000 diersoorten in het wild voor. Daarvan zijn zo’n 500 diersoorten beschermd. De regels rond beschermde dieren en planten staan in de Flora- en faunawet.

Overlast beschermde dieren

Soms veroorzaken beschermde wilde dieren overlast. Bijvoorbeeld steenmarters die kabels doorknagen of ganzen die opvliegen in de buurt van een vliegveld.

Beschermde dieren die regelmatig overlast veroorzaken zijn:

 • ganzen;
 • hazen;
 • konijnen;
 • steenmarters;
 • vleermuizen;
 • vogels als houtduiven, kraaien, kauwen, meeuwen en roeken;
 • vossen.

U mag deze dieren niet zelf bestrijden omdat het beschermde dieren zijn. Experts kunnen deze beschermde dieren verjagen of doden. Zij hebben daarvoor een ontheffing van de Wet natuurbeheer nodig. Uw gemeente kan hierover meer informatie geven.

Beschermde dieren kunnen ook land- en tuinbouwgewassen of bossen beschadigen. In sommige gevallen mogen (agrarische) ondernemers dieren verjagen, vangen of doden.

Jacht op wilde dieren

Jagers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij mogen alleen in een bepaalde periode van het jaar op wild jagen. Zij mogen niet jagen als het donker is. Ook moeten jagers een jachtvergunning hebben.

Jagers mogen alleen jagen op:

 • wilde eend;
 • haas;
 • fazant;
 • houtduif;
 • konijn.

De provincie kan jagers toestemming geven voor de jacht op grofwild als deze dieren ernstige overlast veroorzaken. Grofwild is de verzamelnaam voor:

 • edelherten;
 • reeën;
 • damherten;
 • moeflons;
 • wilde zwijnen.

Wilde dieren die niet van nature in Nederland voorkomen

Sommige wilde dieren horen van nature niet in Nederland thuis, zoals de halsbandparkiet. Wilde dieren die hier niet horen heten ook wel exoten. Bepaalde exoten (zogenaamde invasieve exoten) verdringen andere inheemse soorten. Voor (invasieve) exoten gelden dezelfde regels als voor wilde dieren.

Wolven in Nederland

Sinds 2015 zwerft een aantal wolven door Nederland. Wolven hebben de neiging om mensen te mijden. In 2019 hebben de eerste wolven zich officieel gevestigd in Nederland. Deze wolven leven op de Veluwe. Een wolf is officieel gevestigd als deze tenminste 6 maanden achter elkaar in 1 bepaald gebied wordt gezien.

De wolf is een beschermd diersoort en mag daarom niet zomaar worden afgeschoten. Voor individuele probleemwolven kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de wolf lijdt aan hondsdolheid of agressief is naar mensen. Wolven kunnen gevaarlijk zijn voor landbouwhuisdieren, zoals schapen.

Stranding walvissen

Wanneer een walvis strandt, is de kans dat het dier het overleeft heel klein. Gezonde walvissen stranden weinig. Wanneer het dier op het strand ligt, krijgt het door het eigen gewicht al snel ernstige spierschade. Een team van experts bepaalt of het dier binnen 12 uur terug naar zee gebracht kan worden.

Soms ontploft het lichaam van het dier spontaan of heeft het voor de mens gevaarlijke ziektes. Blijf daarom op afstand en raak de walvis niet aan. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ‘Leidraad stranding grote levende walvisachtigen’ gemaakt. Daarmee zorgt het dat alle partijen goed samenwerken.