Dierenwelzijn wilde dieren

Mensen mogen geen onnodig leed veroorzaken bij wilde dieren. Bovendien zijn sommige wilde dieren beschermd. Zo mogen mensen beschermde dieren niet verjagen, vangen, doden of mishandelen.

Bescherming wilde dieren

Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, behalve productiedieren, honden en katten.

Er komen in Nederland 36.000 diersoorten in het wild voor. Daarvan zijn zo’n 500 diersoorten beschermd. De regels rond beschermde dieren en planten staan in de Flora- en faunawet.

Overlast beschermde dieren

Soms veroorzaken beschermde wilde dieren overlast. Bijvoorbeeld steenmarters die kabels doorknagen of ganzen die opvliegen in de buurt van een vliegveld.

Beschermde dieren die regelmatig overlast veroorzaken zijn:

 • ganzen;
 • hazen;
 • konijnen;
 • steenmarters;
 • vleermuizen;
 • vogels als houtduiven, kraaien, kauwen, meeuwen en roeken;
 • vossen.

U mag deze dieren niet zelf bestrijden omdat het beschermde dieren zijn. Experts kunnen deze beschermde dieren verjagen of doden. Zij hebben daarvoor een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Uw gemeente kan hierover meer informatie geven.

Beschermde dieren kunnen ook land- en tuinbouwgewassen of  bossen beschadigen. In sommige gevallen mogen (agrarische) ondernemers dieren verjagen, vangen of doden. RVO geeft meer informatie over overlast of schade door beschermde dieren voor ondernemers.

Jacht op wilde dieren

Jagers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mogen zij alleen in een bepaalde periode van het jaar op wild jagen. Zij mogen niet jagen als het donker is. Ook moeten jagers een jachtvergunning hebben.

Jagers mogen alleen jagen op:

 • wilde eend;
 • haas;
 • fazant;
 • houtduif;
 • konijn.

De provincie kan jagers toestemming geven voor de jacht op grofwild als deze dieren ernstige overlast veroorzaken. Grofwild is de verzamelnaam voor:

 • edelherten;
 • reeën;
 • damherten;
 • moeflons;
 • wilde zwijnen.

Wilde dieren die niet van nature in Nederland voorkomen

Sommige wilde dieren horen van nature niet in Nederland thuis, zoals de halsbandparkiet. Wilde dieren die hier niet horen heten ook wel exoten. Bepaalde exoten (zogenaamde invasieve exoten) verdringen andere inheemse soorten. Voor (invasieve) exoten gelden dezelfde regels als voor wilde dieren.

Komst wolf naar Nederland

De kans is aanwezig dat de wolf terugkeert naar Nederland. De wolf heeft een wettelijk beschermde status. Hierdoor kan het Faunafonds bijvoorbeeld eventuele schade door wolven vergoeden. Als wolven naar Nederland komen, hoeven er niet meteen (veiligheids)maatregelen genomen te worden. De komst van een wolf kan lange tijd onopgemerkt blijven. Wolven hebben de neiging om mensen te mijden.