Beslisnota bij antwoorden Kamervragen ontwerpbesluit opnemen brandveiligheidsvoorschriften in Besluit houders van dieren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen ontwerpbesluit opnemen brandveiligheidsvoorschriften in Besluit houders van dieren