Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit opnemen brandveiligheidsvoorschriften in Besluit houders van dieren

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften. De Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, VVD, D66, BBB, CDA, SP, PvdD en SGP hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit opnemen brandveiligheidsvoorschriften in Besluit houders van dieren