Welke regels gelden er voor mij als houder en eigenaar van varkens?

Als u varkens houdt of eigenaar bent van een varken moet u de dieren en hun verblijfplaats registreren. Ook moet u zich als houder of eigenaar laten registreren. Registreren doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vervoer van varkens moet u aanmelden bij een databank.

Identificatie en registratie van varkens bij de RVO

Houdt u varkens? Dan moet u de varkens en hun verblijfplaats registreren bij de RVO. Als nieuwe houder van varkens moet u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen bij de RVO. Dit doet u vóórdat de varkens aanwezig zijn.

Varkens bij elkaar verzamelen

Verzamelt u varkens op een verzamelcentrum? Dan mag u uw varkens daar maximaal 3 keer verzamelen. Niet-slacht varkens die op een verzamelcentrum in Nederland staan moeten altijd naar een bestemming buiten Nederland.

Heeft u vleesvarkens voor de slacht? Dan mogen deze uit maximaal 2 inrichtingen komen. En op 1 vervoerseenheid verzameld worden. Zeugen of biggen bedoeld voor de slacht mogen uit maximaal 3 inrichtingen komen. In Nederland mag u de varkens de eerste keer ook op het vervoermiddel verzamelen. Maar alleen als zij bestemd zijn voor de slacht.

Varkens vervoeren en verplaatsen

Er zijn regels voor het vervoeren en verplaatsen van varkens. De regels staan in de Europese Diergezondheidsverordening, het besluit diergezondheid en de regeling diergezondheid. U mag varkens bijvoorbeeld alleen vervoeren naar een bedrijf met een UBN. In de meeste gevallen moet u ook toestemming vragen om uw varkens te vervoeren. U vraagt toestemming voor vervoer bij een databank.

Welke regels er precies gelden hangt af van het type bedrijf dat u heeft

Eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaatsen verplicht

Houdt u meer dan 10 varkens? Dan is een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats verplicht. Is er op uw inrichting geen wasplaats mogelijk? Dan is een uitzondering mogelijk.

Maatregelen tegen het ‘Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus’ (PRRSv)

PRRS (ook bekend als ‘Abortus Blauw’) valt vanaf 21 april onder de ziektecategorieën waarvoor de overheid  een controle uitvoert. Dit zijn de zogenoemde categorieën D+E. In dat geval gelden er maatregelen om te zorgen dat de ziekte niet verder verspreidt. U mag uw varkens alleen naar andere EU-landen verplaatsten als zij geen duidelijke signalen vertonen van een klinisch ziek dier. Dit betekent vooral dat er strengere eisen over PRRSv voor Europese handel in levende producten komen.