Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 2 pagina's | 164 kB)