Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie

Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan Defensie aan. Dit plan is afgeleid van de Defensienota 2022 en bevat de prioritaire doelstellingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie voor de komende jaren.

Aanbiedingsbrief bij meerjarig departementaal informatieplan Defensie (PDF | 1 pagina | 78 kB)