Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie (PDF | 2 pagina's | 111 kB)