Beslisnota bij Kamervragen over voortgangsbrief Datavisie Handelsregister

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over voortgangsbrief Datavisie Handelsregister (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)