Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek heroverweging opheffing voorhang AMvB's

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek heroverweging opheffing voorhang AMvB's (PDF | 2 pagina's | 119 kB)