Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie over onderzoek rijksbrede privacy governance

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie over onderzoek rijksbrede privacy governance