Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid