Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023