Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur