Beslisnota bij Aanbieding ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbieding ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule