Beslisnota bij Kamervragen over bericht Experts sabelen overheid neer om belangrijke websites als DigiD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Experts sabelen overheid neer om belangrijke websites als DigiD