Beslisnota bij Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn