Beslisnota bij Kamerbrief planning verzamelbrieven digitalisering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief planning verzamelbrieven digitalisering