Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg Actieprogramma Digitalisering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg Actieprogramma Digitalisering