Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Position Paper on Quantum Key Distribution (QKD)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Position Paper on Quantum Key Distribution (QKD)