Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag Wet implementatie Open data richtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag Wet implementatie Open data richtlijn