Veel gestelde vragen gevolgen actieve openbaarmaking beslisnota's

Sinds 1 juli 2021 zijn beslisnota's over wetgeving en beleidsvorming bij Eerste en Tweede Kamerstukken openbaar. Deze brochure informeert gesprekspartners van de Rijksoverheid over deze nieuwe werkwijze. Informatie van en over gesprekspartners kan immers ook in een beslisnota terecht komen.

Veel gestelde vragen gevolgen actieve openbaarmaking beslisnota's (PDF | 32 pagina's | 561 kB)