Antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen van de V-100 over de jaarverantwoording 2022 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vragen hebben betrekking op het thema Informatiepunt Digitale Overheid.

Antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid