Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn).

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn