Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie.

Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn