Kamerbrief Basisregistratie Ondergrond

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen rond de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De minister gaat in op de status van het beheer van de bestaande Landelijke Voorziening BRO, de evaluatie van de Wet Basisregistratie ondergrond en de uitbreiding van de BRO met informatie over milieukwaliteit.

Kamerbrief Basisregistratie Ondergrond